Webinar: Zaangażowany pracownik i produktywny zespół. Q12 w praktyce.

W jaki sposób możemy wykorzystać wiedzę o talentach oraz narzędzie Q12 aby nam się lepiej pracowało? Jak można stworzyć zaangażowany zespół, w którym chce się pracować?

W czasie webinaru pokazuję założenia narzędzia Q12, wykorzystanie go w praktyce oraz jak łączy się ono ze StrengthsFinder.